WAEC 2019 YORUBA THEORY AND OBJECTIVE RUNZ ANSWERS – MAY/JUNE EXPO

ANSWERS LOADING……….

YORUBA OBJ:
1DABCBDABAB
11BCDBCDBDDC
21BCCDBDCCBC
31ABABBDBAAC
41BABBBDBAAC
41DCBACCDADA
51DBBBCDACAB

 

3a)
I. Blue- bl
ii. Hospital – sp
iii. Andrew- ndr
iv. Bread- br
V.doctor- ct
Vi. Driver – dr
vii.milk – lk
Viii. Crayon – cr
ix. Minister – st
x . Globe – gl

(3b)
I. Blue- buluu
ii. Hospital – osipitu
iii. Andrew- anderu
iv. Bread- buredi
V.doctor- dokita
Vi. Driver – derefa
vii.milk – miliiki
Viii. Crayon – kereyoonu
ix. Minister – minisita
x . Globe – giloobu

========================================

(4a)
Oro asopo ni awon oro ti a n lo lati fi so oro tabi apola tabi gbolohun meji abi ju beelo po ninu gbolohun

(4b)
(i) Ati
(ii) Pelu
(iii) sugbon
(iv) oun
(v) Ambosi

Lilo won ….. (fala si awon oro to ninu iho nidi)
(i) olu ati ojo jeun (Ati)
(ii) isu pelu ewa dun (Pelu)
(iii) owo Oun omo (Oun)
(v) Ounje Naa ta sansan Sugbon ebi ko pami (Sugbon)
(iv A ko ri oko Ambosi Iyawo (Ambosi)

============================================

(5a)
O’ sese lo ni
O’ eni keta eyo ni ipo oluwa

(5b)
Se e. ti se tan
E. leni keji opo nipo oluwa

(5d)
A pade yin lona lanaa
A eni kinni opo nipo oluwa

(5e)
Titi fa iwe mi ya
mi Eni kini eyo ni ipo abo

(5f)
Jide bu won
won eni keta opo nipo abo

================================================

11)

i)Oloye Tejumowo – Baba femi
ii)Kola egebda – Baba sola

===============================================

(12a)
Akuruyejo,Agoro,Ajisefini,idi ileke,ogini.ajanaku,folami,idi aran,orebe,,ajisafe,arowojobe

(12b)
Abeke,apeke,ariyike,ajoke,alake,adio,alamu,alao

(12e)
Babatunde,durojaye,malomo,kokumo,enibolobo,igbekoya,kilankorotimi,kukoyi

==============================================

(13i)
i ileke owo
ii ileke orun
iii ileke idi
iv ileke oye
v ile ade

(13ii)
(i)Ileke owo – ileke owo je oun ti awon obinrin ati okunrin maa n lo lati fi se eso owo

ii) Ileke orun – oje eyi ti awon obinrin maa n lo lopolopo igba fun eso

iii) Ileke idi – eyi je to wopo laarin ewe obinrin yoruba lati fi se bebe ati fi se ogo fun ololufe won

iv) Ileke oye – eyi ni ileke ti awon oloye maa n lo to yaato lopolopo lati fi dawon mo

v)Ileke ade (oba) – eyi ni ileke ti oriade (oba) maa n lo ti won fi maa n buyi fun oba ilu

 

ALWAYS REFREASH

MOR LOADING……………………………….